MINUST

Olen pereterapeut, pereteraapia õpetaja-superviisor, pedagoog ja 15-aastase tegevjuhi kogemusega pärnakas. Paari- ja peretööd teen erapraksises Pärnus.

Nii kaua kui ma ennast mäletan, olen alati tundnud sügavat huvi inimsuhete vastu. Olen otsinud vastuseid nii endas kui teistes ja jõudnud lõpuks süsteemse elukäsitluse juurde.

Minu esimene haridus on pegagoogiline ja õpetanud olen erinevas vanuses inimesi alates aastast 1992. Naudin õppeprotsessis õppijatega koostööd, koos loomise ja avastamise rõõmu. Armastan küsimusi esitavaid õppijaid.

Teraapiate juurde jõudsin juhuslikult. Olin just haridussüsteemist lahkunud ja asunud tööle ametnikuna, kui sattusin ühel täiendkoolitusel osalema psühhodraamat tutvustavas töötoas. Sellest sai 9-aastane suhe psühhodraamaga Moreno keskuses. Minu õpetajateks olid Sirkku Aitolehti ja Salli Põldvere. Õppisin tööd gruppidega ja viisin läbi mitmeid enesearengugruppe erinevatel teemadel. Siiani armastan seda sünergiat, mida loob grupp, mis uurib endale olulisi teemasid.

Pereteraapiat kohtasin tänu psühhodraamale. Neid kahte mõtteviisi ühendab Kiira Järv. Asusin Kiira ja Iiris Podari juurde pereteraapia baasväljaõppesse 2005. aastal Tartus ja tänaseks olen pereteraapia õpetaja-superviisor.

Olen läbinud PREP paarisuhte koolitaja väljaõppe ja kümneid erinevaid täiendkoolitusi nii paarisuhte kui peretöö vallas. Alates 2015. aastast kuulun Eesti Pereteraapia Ühingusse ning juhatusse; aastast 2010 olen koolitaja ja superviisor Eesti Pereteraapia Koolituskeskuses ning Eesti Pereteraapia Koolis.

Õnnelikus paarisuhtes olen olnud juba 30 aastat ja meil on kaks täiskasvanud last. Usun inimeste tarkusesse ja leidlikusse ning rõõmustan nähes peresid ja paare, kes leiavad lahendused ka ülikeerukaile olukordadele.

 

Täiendkoolitused:

 • 2010- 2016 a. 2460 tundi pereteraapia koolitaja ja superviisori väljaõppet OÜ Perekonsultatsioonid juures Tartus.
 • “Dialoog  laste nimel“ koolitaja ja grupijuhtimise koolitus 2016.
 • Kognitiiv-käitumisteraapia algkursus (maht 6 EAP) 2015.
 • Bert Hellingeri süsteemsed seadused ja nende rakendamine psühhoteraapia kontekstis (81 tundi) 2014.
 • Psüühikahäiretest taastumine (16 tundi) 2014.
 • Varase lapseea traumaga täiskasvanu stabiliseerimine. Töö dissotsiatsiooni, düsregulatsiooni ja kaootilise seotusega (16 tundi) 2013.
 • 8. Euroopa Pereteraapia kongress Istanbulis 2013.
 • Emotsioonikeskne paariteraapia (31 tundi) 2013.
 • Pereteraapia täiendõppe kursusu Roomas, prof. Maurizio Andolfi (35 tundi) 2011.
 • Emotsioonikeskne paariteraapia (16 tundi) 2011.
 • Teismeliste nõustamine (16 tundi) 2011.
 • Kunstipõhised projektiivtehnikad laste ja peredega töötamisel (80 tundi) 2011.
 • Pereteraapia konverents 2010.
 • Onkoseksoloogia (8 tundi) 2010.
 • Paarinõustamine Aadleri meetodil (32 tundi) 2010.
 • PREP paarisuhte koolitaja väljaõpe (216 tundi) 2010.
 • Grupiteraapiate maailmakonverets 2009 Roomas teemal „ Grupid konfliktide keerises” (40 tundi).
 • Raske või viha tekitav klient pereteraapias (8 tundi).
 • Seksuaalteemad paariteraapias (8 tundi).
 • Imiku areng sotsiaalses kontekstis (16 tundi).
 • Terpeudi isik ja teraapiaprotsess paariteraapias (16 tundi).
 • Psühhopataloogia (80 tundi).
 • Perekonstellatsioonide kursus (16 + 16 tundi).
 • “Family and network approach in open care child psychiarty” (16 tundi).
 • Komplekstrauma ja dissotsatsioon. Töö traumeeritud laste, noorte ja nende peredega (16 tundi) Traumateraapia ja Koolituskeskus OÜ.
 • Psühhoteraapia ja nõustamise kursusu (OÜ Insait) 48 tundi.
 • Psühholoogilise kriisiabi alused (OÜ Insait) 16 tundi.
 • Traumaga töötamine psühhodraama abil, M. Karp töötuba 16 tundi.
 • 2004 Sissejuhatav pereteraapia kursus (Eesti Pereteraapia Ühing) 90 tundi.
 • Supervisiooni osast elukestvas õppes (OÜ Insait) 10 tundi.
 • Euroopa Noored programmi raames 7 päevane koolitus Ungaris teemal noorsoovahetus ja projekti koostamine rahvusvahelise vahetuse läbiviimiseks.
 • 2002 a. Juhtimine ja supervisioon Hoolekandeasutustes – 30 tundi.
 • 2001 a. Videotreening “Rasked kõnelused” – 16 tundi.
 • “Lapse lein” – 16 tundi.
 • “Psühhodraama kohtumine Olustveres“- 40 tundi.
 • 2000 a. “Psühhodraama Balti konverents Pärnus” – 40 tundi.
 • Kriisiabialane täiendkoolitus “Kuidas aidata last “- 56 tundi.
 • “Kaotused ja traumad lapse elus”- 16 tundi.
 • “Seksuaalnõustamine”- 40 tundi.
 • 1998 a. “Psühhodraama kursus” – 40 tundi.
 • “Sotsiaalteenuste ja teenuste efektiivsus ja kvaliteedi hindamine” – 8 tundi.
 • Suhtlemispsühholoogia videokursus “ Konflikt” – 16 tundi.
 • 1997 a. “Aruka kavandamise meetod projektitsükli juhtimises ja projekti kavandamisel” 40 tundi.